| | | |


Dynamický nákupní systém

DNS je jedním z postupů pro zadávání veřejných zakázek, který zadavateli umožňuje nakoupit běžné, obecně dostupné zboží a služby. Jedná se o plně elektronický systém, ke kterému se mohou přidávat další účastníci (dodavatelé) po celou dobu jeho trvání.

Lhůta pro podání nabídek v DNS je i u nadlimitních zakázek stanovena dle zákona na 10 dnů, proto je možné jeho prostřednictvím nakupovat opravdu pouze standardní a běžně dostupné zboží.

Z důvodů koordinace nákupů běžného spotřebního zboží a jednoduchých služeb byly na MU zavedeny pravidelné centrální sběry požadavků dle harmonogramu DNS, který je zveřejněn v Inet. Interval mezi jednotlivými sběry je nejčastěji měsíční, proto je nutné nákupy s ohledem na spotřebu odpovědně plánovat.

Centrální sběry požadavků - zadávání žádanek a schvalování probíhají v Inet na základě výběru z katalogu předmětů. Příslušné katalogy předmětů je možné doplňovat vždy 2 týdny před uplynutím lhůty pro zadávaní, požadavky směřujte na Uživatelskou podporu iHelp, doplnit je však možné pouze běžně dostupné zboží a služby.

Jednotlivé zakázky jsou zadávány pomocí elektronického nástroje E-ZAK, ve kterém je zároveň možné získat přehled všech zakázek, je možné sledovat jejich průběh, případně získat dokumenty zveřejňované v souladu s ustanovením § 147a zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.


nahoru