| | | |


DNS pro ICT vybavení

Sběr požadavků na nákup počítačů a dalšího ICT vybavení probíhá jednou za dva měsíce (zadávání žádanek vždy do posledního dne v měsíci) dle katalogu v Inet

Standardní kancelářské ICT vybavení, který není v katalogu obsaženo, je možné soutěžit v rámci DNS i samostatně, zadání samostatné veřejné zakázky v DNS je v kompetenci fakulty či hospodářského střediska.

Odkazy


nahoru