| | | |


Často kladené otázky

Zaměstnancům Masarykovy univerzity přiděluje přístupové heslo vedoucí odboru veřejných zakázek, o přístupové údaje lze požádat na adreseverzakved@rect.muni.cz.

Na titulní stránce E-ZAK je možné spustit test nastavení prohlížeče kliknutím naodkaz. Po ukončení testu je možné po kliknutí na tlačítko "test odeslání nabídky" ověřit i to, zda správně funguje elektronický podpis.

O přidělení oprávnění je možné žádat prostřednictvím aplikace pro podporu uživatelů (iHelp). V žádosti uvádějte jaký druh oprávnění má být přeidělen a na které pracoviště se má oprávnění vztahovat. Požadavek by měl být vkládán vždy s vědomím nadřízeného osoby, která o oprávnění žádá (možno přidat jako informovanou osobu).


nahoru