| | | |


Rámcové smlouvy

Rámcová smlouva je využívána v případech, kdy zadavatel dopředu ví, že ve stanoveném období bude potřebovat určitý druh opakujícího se plnění, nicméně dopředu neznáme jeho konkrétní objem, náplň či dobu poskytnutí. Rámcové smlouvy MU uzavírá v souladu se zákonem o veřejných zakázkách s jedním či více uchazeči (u RS s jedním uchazečem a přesně vymezenými podmínkami plnění je pak možné přímo zadat zakázky vybranému dodavateli na základě objednávky/výzvy k plnění). Podrobněji k rámcovým smlouvám viz např. portál VZ.

Centrálně uzavřené RS

(mohou využívat všechna pracoviště MU)

 • Notebooky - rámcová smlouva

  Předmětem plnění je dodávka přenosných počítačů a příslušenství. Smlouva je uzavřena na dobu 12 měsíců. Sběr požadavků na nákup počítačů a dalšího ICT vybavení probíhá prostřednictvím systému Inet.

 • Tiskárny, multifunkční zařízení a skenery - rámcová smlouva

  Předmětem plnění je dodávka tiskáren, multifunkčních zařízení a skenerů. Smlouva je uzavřena na dobu 12 měsíců. Sběr požadavků na nákup vybavení probíhá prostřednictvím systému Inet.

 • PC a periferie - rámcová smlouva

  Předmětem plnění je dodávka PC a periferií. Smlouva je uzavřena na dobu 12 měsíců. Sběr požadavků na nákup počítačů a dalšího ICT vybavení probíhá prostřednictvím systému Inet.

 • Mobilní telekomunikační služby

  Předmětem plnění je poskytování mobilních telekomunikačních služeb. V případě zájmu o využití rámcové smlouvy se obracejte na kontaktní osoby na HS.

 • Pevná telefonie MU

  Předmětem plnění je připojení soustavy ústředen, které tvoří hlasovou síť Masarykovy univerzity do veřejné telefonní sítě. V případě zájmu o využití rámcové smlouvy se obracejte na kontaktní osoby na HS.


nahoru