| | | |


Minitendr

V případě rámcové smlouvy, která byla uzavřena s více než jedním uchazečem, je potřeba vyzvat účastníky rámcové smlouvy k podání nabídky na plnění dané služby/předmětu v rámci tzv. minitendru.

Doporučený postup:

Postup je v tomto případě téměř totožný jako u veřejné zakázky malého rozsahu. Jakmile je smlouva podepsána oběma smluvními stranami, vzniká závazek poskytnout řádné plnění. Opět zde platí, že v rámci minitendru lze zadávat pouze služby/dodávky, které jsou předmětem uzavřené rámcové smlouvě a jsou v ní specifikovány.

Minitendery jsou vedeny v elektronickém nástroji E-ZAK.


nahoru