| | | |


Zadávanání zakázek vývou k plnění

V případě rámcové smlouvy s jedním uchazečem, ve které jsou konkrétně vymezeny veškeré podmínky plnění, postačí k zadání zakázky výzva k poskytnutí plnění. Lze použít vzor výzvy, který je přílohou rámcové smlouvy.

Doporučený postup:

  1. Výběr konkrétního předmětu plnění (v rámci jednotlivých výzev lze poptávat pouze služby/dodávky, které jsou předmětem rámcové smlouvy a jsou v ní specifikovány).
  2. Vytvoření objednávky v EIS Magion a provedení finanční kontroly na pracovišti (schválení příkazcem operace a správcem rozpočtu).
  3. Výzva k plnění (výzvu za hospodářské středisko potvrdí osoba, která je k tomu vnitřními předpisy určena).
  4. Odeslání výzvy uchazeči, se kterým je uzavřena rámcová smlouva. 
  5. Vyčkání na potvrzení přijetí výzvy uchazečem (po jejím potvrzení vzniká závazek poskytnout řádné plnění předmětu výzvy).
  6. Převzetí a kontrola plnění.
  7. Evidence: Ke každé výzvě je nutné založit v elektronickém nástroji pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK tzv. "minitendr", který bude sloužit pro evidenci čerpání předpokládané hodnoty rámcové smlouvy tak, aby nedošlo k jejímu překročení. Tento "minitendr" je potřeba ponechat ve fázi přípravy.
  8. Souhrnné oznámení: zadavatel je povinen informaci o zadání zakázky vždy uveřejnit ve věstníku veřejných zakázek. Odbor veřejných zakázek odesílá tato oznámení souhrnně za každé čtvrtletí, ovšem pouze za zakázky evidované jako minitendr v E-ZAK.

 


nahoru