| | | |


Personální složení

Zadávání veřejných zakázek na MU

Odbor veřejných zakázek poskytuje metodickou podporu zadávání veřejných zakázek, jejich přímé zadávání a podporu účasti MU v řízení o zadávání veřejných zakázek jinými subjekty.

OVZ dále poskytuje informace a dokumenty (včetně smluv a podkladů pro monitorovací zprávy) k zakázkám zadávaným v dynamických nákupních systémech, na základě rámcových smluv a ostatním veřejným zakázkám zadávaným centrálně.

Informace o probíhajících zadávacích řízeních vedených na MU naleznete primárně na profilu zadavatele (zakazky.muni.cz), případně na úřední desce www.muni.cz (www.muni.cz/general/public_tenders).

 

Vedoucí pracoviště 

Mgr. Martin Hadaš, LL.M. 

tel.: 549 49 6940 
hadas@rect.muni.cz 

 

Jitka Jílková (tel. 549 49 4822, jilkova@rect.muni.cz) 

 • organizační referentka  

 

Manažeři veřejných zakázek 

Ing. Elena Komjaty (tel. 549 49 3883, komjaty@rect.muni.cz 

Kontaktní osoba pro: 

 • Fakulta informatiky  

 • Pedagogická fakulta  

 • Filozofická fakulta 

 

Mgr. Roman Novotný (tel. 549 49 5929, novotny@rect.muni.cz) 

Kontaktní osoba pro: 

 • Fakulta sociálních studií 

 • Centrum občanského vzdělávání 

 • Centrum zahraničních studií 

 • Přírodovědecká fakulta 

 

Mgr. Pavel Přikryl (tel. 549 49 6971, prikryl@rect.muni.cz) 

Kontaktní osoba pro: 

 • Fakulta sportovních studií 

 • Správa kolejí a menz 

 • Správa UKB 

 • Centrum Telč 

 

Mgr. Petra Kopová (tel. 549 49 8764, kopova@rect.muni.cz) 

Kontaktní osoba pro: 

 • Fakulta sportovních studií 

 • Správa kolejí a menz  

 • Správa UKB 

 • Centrum Telč 
    

Ing. Naďa Voráčová (tel. 549 49 5341, voracova@rect.muni.cz) 

Kontaktní osoba pro: 

 • Ekonomicko-správní fakulta 

 • Lékařská fakulta 

 • Centrum pro transfer technologií 

 • IBA 

 • Nakladatelství MU 

 • Rámcová smlouva pro tiskařské služby 
    

Mgr. Jana Plachetská (tel. 549 49 3411, zikmundova@rect.muni.cz 

Kontaktní osoba pro: 

 • CEITEC MU 

 • Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky 

 • Centrum jazykového vzdělávání 

  

Ing. Lenka Jílková (tel. 549 49 6475, 239912@mail.muni.cz) 

Manažerka veřejných zakázek zadávaných v DNS, kontaktní osoba pro: 

 • DNS pro drogistické zboží 

 • DNS pro tonery 

 • DNS pro standardní tiskařské služby 

 • DNS pro standardní propagační předměty 

 • DNS pro standardní kancelářský nábytek 

 • DNS pro standardní kancelářské potřeby 

 • DNS pro standardní ICT vybavení

 


nahoru