| | | |


Personální složení

Zadávání veřejných zakázek na MU

Odbor veřejných zakázek poskytuje metodickou podporu zadávání veřejných zakázek, jejich přímé zadávání a podporu účasti MU v řízení o zadávání veřejných zakázek jinými subjekty.

OVZ dále poskytuje informace a dokumenty (včetně smluv a podkladů pro monitorovací zprávy) k zakázkám a nákupům organizovaným centrálně.

Informace o probíhajících zadávacích řízeních vedených na MU naleznete primárně na profilu zadavatele (zakazky.muni.cz), případně na úřední desce www.muni.cz (www.muni.cz/general/public_tenders).

 

Vedoucí pracoviště 

Mgr. Martin Hadaš, LL.M. 

tel.: 549 49 6940 
hadas@rect.muni.cz 

 

Petra Fialová (tel. 549 49 5069, fialovap@rect.muni.cz) 

  • organizační referentka  

 

Manažeři veřejných zakázek 

Ing. Radomír Drozd (tel. 549 49 3531, drozd@rect.muni.cz)  

Kontaktní osoba pro: 

  •  SKM, UCT, FSpS, CERPEK

 

Mgr. Jan Drochytka (drochytka@rect.muni.cz)  

Kontaktní osoba pro: 

  •  SUKB, Kariérní centrum

 

Bc. Dana Faitová (tel. 549 49 4969, faitova@rect.muni.cz)

Kontaktní osoba pro: 

  •  Centrální nákupy pro MU

 

Ing. Elena Komjaty (tel. 549 49 3883, komjaty@rect.muni.cz)  

Kontaktní osoba pro: 

  • FI, FF, PdF, Teirésias

 

Mgr. Pavel Přikryl (tel. 549 49 6971, prikryl@rect.muni.cz)

 Kontaktní osoba pro: 

  • FSS, PrF, CZS, CJV

 

JUDr. Martin Ondroušek (tel. 549 49 5912, ondrousek@rect.muni.cz

 

Mgr. Lucie Pavelková (tel. 549 49 4569, pavelkova@rect.muni.cz

Kontaktní osoba pro: 

  •  LF, Mendelovo muzeum

 

Mgr. Bc. Ivana Stehlíková (tel. 549 49 6307, stehlikova@rect.muni.cz

Kontaktní osoba pro: 

  • PřF, FarmF, RECETOX

Ing. Naďa Voráčová (tel. 549 49 5341, voracova@rect.muni.cz

Kontaktní osoba pro: 

  • ESF, ÚVT, CTT, Nakladatelství MU

nahoru