| | | |


Metodické pokyny, předpisy, informace

OVZ je pověřen výkladem a aktualizací vnitřních norem Masarykovy univerzity týkajících se zadávání veřejných zakázek, dále vydává vlastní metodické listy pro určité oblasti zadávání nebo nákupů.

Zároveň pořádá vedoucí odboru pravidelné porady manažerů veřejných zakázek, kde jsou pověření pracovníci MU seznamováni s aktuálním vývojem v oblasti vynitřních předpisů, pravidel OP i judikatury. Zápisy z těchto porad naleznete zde.

Doporučené postupy a pokyny k nákupům v rámci dynamických nákupních systémů nebo na základě rámcových smluv naleznete v samostatných oddílech věnovaných DNS nebo RS.


nahoru